Entradas populares

DIRECTIVA AMPA


PRESIDENTE
Óscar Pisón Da Silva
VICEPRESIDENTA
Teresa Fuentes Cernada
TESORERA
Ana M Somoza
SECRETARIA
Nuria Lorenzo Font
REPRES. CONSEJO ESCOLAR
Iván Álvarez Pedreira


BLOG
SEGUROS
(RC, Accidentes, Escolarización)
Pilar Díaz-Pache
Cándido Del Rio
Nuria Lorenzo Font
Ana Mª Carro

Óscar Pisón Da Silva


  

ACTIVIDADES
Culturales/Deportivas
Excursiones
CONCURSOS
CONCAPA
SURGAPA
COMITÉ DE FIESTAS
Pablo Blanco
Diego Vázquez
Ana Mº Carro
Alain Gutiérrez
Yolanda García
Iván Álvarez
Elena Lago
Teresa Fuentes
Carmen Esteban
Begoña Pardellas

Carmen Esteban
Estefanía Hernández
María Pereira

Ana Somoza
Elena Lago


Patricia González
  


VOCALÍAS (Atención padres)

   Elena Lago                                 Estefanía Hernández

Patricia González                               María Pereira

Cándido del Río                               Diego Vázquez

Pablo Blanco                                  Carmen Esteban

  Alain Gutiérrez                                Pilar Díaz-Pache

  Iván Álvarez                                    Yolanda García

Ana Mª Carro                               Begoña Pardellas